ZNÁMKA VYSOKEJ ÚČINNOSTI PECÍ                                               = HiPe =                                                                                 KRBOVÉ PECE NA PELETY - COLA  ohodnotené známkou HiPe,                                                  ktorá zaručuje vysokú účinnosť výkonu pecí až 97,97 %. VYSOKÁ ÚČINNOSŤ KRBOVÝCH PECÍ : Nová známka  HiPe  vyjadruje vysokú účinnosť peletových pecí. Krbové pece na pelety charakterizuje zvýšená tepelná účinnosť a riadené spaľovanie s nižšími hodnotami splodín, ktoré sú v súlade s nejnovšími nariadeniami Europskej unie a politikou ochrany životného prostredia. Peletové pece COLA patria k ekologickým výrobkom šetrným k životnému prostrediu. Základné technické a funkčné vlastnosti peletových krbových pecí COLA :   •Spaľovacia komora u klasických a teplovzdušných pecí ‘ARIA’ série H (6 - 9 kW) a (10-13 kW) verzie 2011 - optimalizoval sa povrch výmenníka a priechodu spalín, aby sa zvýšila tepelná účinnosť a snížily hodnoty nespáleného prachu a emisí pod limity stanovené Evropskými normami ( Nemecko, Rakúsko ), ktoré sú platné od roku 2015.    •Spalovacia komora u peletových pecí s výmenníkom ‘ACQUA‘ (13-17 kW) a (20 - 25 kW) verzie  2011 - zvýšila sa povrchová výmena tepla a vnútorná stena je pokrytá vermikulitom, tým sa zvýšila tepelná účinnosť na 97,97 %, a snížily sa hodnoty nespáleného prachu a emisí.  Správne sa dimenzoval vnútorný objem vody, aby sa vyrovnalo náhle odčerpanie teplej vody a krbové pece na pelety bezchybne aplynule fungovali.    •Ventilácia (klasické a teplovzdušné peletové pece)  je vysoko účinná a distribuje vzduch po celom povrchu obvodového plechu spaľovacej komory s možnosťou  riadeniaventilátora automaticky alebo manuálne. Niektoré typy pecí sú vyrobené tak, aby mal uživateľ možnosť regulovať tlak a prietok teplého vzduchu podľa svojích požiadaviek.   • Bezpečnostné  prvky pecí zaručujú bezpečné a spoľahlivé fungovanie pecí.  Patria sem : pretlakový ventil a bezpečnostné termostaty, ktoré kontrolujú, či sú zavreté dvierka alebo sa pelety  nehromadia na kĺzačke.   •Zásobník na pelety je ľahko prístupný a zabezpečuje stály prísun peliet do spaľovacíej komory, pokiaľ sa celý nevyprázdni.   •Riadiaca elektronika 2011 s displejom Touch umožňuje jednoduché a intuitívne ovládanie všetkých funkcí pecí s automatickou alebo manuálnou prevádzkou, s možnosťou manuálneho nastavenia množstva podávaných peliet podľa ich akosti. Možná regulacia rychlosti odsávača splodín a týždenného nastavenia zapínania a vypínania pecí.  

   ÚVODNÁ STRÁNKA                             PRODUKTY                              KONTAKT                                  FOTO GALÉRIA

   ÚVODNÁ STRÁNKA                             PRODUKTY                              KONTAKT                                  FOTO GALÉRIA